Sense Gogledd Cymru

Available in:

Sense Gogledd Cymru yw ein canolfan ddydd newydd sbon, yn agor yn 2022 yn Sir Ddinbych.

Bydd ein digwyddiadau cymunedol yn dod â phawb at ei gilydd, tra bod ein gwasanaethau dydd yn cefnogi pobl ag anableddau cymhleth i fyw bywydau llawn. Mae croeso i bobl o bob rhan o Ogledd Cymru ymuno â ni!

Bydd hyb newydd Sense yn cynnwys:

  • Pedair ystafell weithgareddau fawr
  • Ystafelloedd cyfarfod
  • Technoleg gynhwysol
  • Dwy ystafell ymolchi gwbl hygyrch gyda theclynnau codi
  • Ystafell synhwyraidd
  • Cegin addysgu
  • Fflat sgiliau byw’n annibynnol
  • Gardd synhwyraidd fawr, gaeedig

Yn dod yn fuan yn 2022!