Gwasanaethau dydd

Available in:

Mae’r gwasanaethau dydd yn Sense De Cymru ar gyfer unrhyw un ag anableddau cymhleth sy’n byw yng Nghaerffili a’r cyffiniau.

Gallai anableddau cymhleth olygu bod gennych ddau neu fwy o’r canlynol:

 • Nam synhwyraidd
 • Anabledd dysgu
 • Anabledd corfforol
 • Awtistiaeth

Mae ein gwasanaethau dydd yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau. Mae’r ffocws bob amser ar eich helpu i feithrin sgiliau newydd, hyder a chyfathrebu.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • Creu ac arddangos celf a chrefft
 • Perfformiadau cerddorol a theatrig
 • Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau sgiliau coginio a mwynhau bwyd
 • Defnyddio cyfrifiaduron ar gyfer dysgu a hwyl
 • Profiadau synhwyraidd trwy gerddoriaeth a chyffyrddiad
 • Profiadau maldod

Yn ogystal â’r gwasanaethau sydd ar gael yn ein hyb yng Nghaerffili, rydym yn trefnu teithiau o’r hyb i’r gymuned leol. Gallai hyn olygu mynd i’r pwll nofio, siopau neu barciau.

Weithiau rydym hefyd yn trefnu teithiau ychydig ymhellach i ffwrdd, i leoedd fel ffermydd neu ganolfannau gweithgareddau. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ag anableddau cymhleth gael profiadau newydd cyffrous, tra gall eu gofalwyr hefyd gael seibiant byr.

Hoffech chi gael cefnogaeth gan Sense De Cymru?

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau dydd sydd ar gael yng Nghaerffili, cysylltwch â’n tîm.