Beth sydd yn yr adeilad

Available in:

Mae ein hyb Sense yn Ne Cymru wedi’i gynllunio i fod yn fan lle gall pawb ddysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp.

Mae gennym ardaloedd amlbwrpas lle rydym yn cynnal digwyddiadau a gemau, gyda byrddau gwyn electronig a digon o le i symud o gwmpas. Mae gennym hefyd ardal lolfa, sy’n noddfa dawel ar gyfer amser unigol neu weithgareddau grŵp ymlaciol.

Mae ein dwy ystafell synhwyraidd fawr yn cynnig amgylchedd ysgogol lle gallwch chi brofi llawer o wahanol oleuadau, cerddoriaeth a synhwyrau.

Mae yna gegin gwbl hygyrch sy’n galluogi pobl ag ystod eang o anableddau i’w defnyddio – fel hobiau coginio anwytho, sinc golchi llestri ac arwynebau y gellir eu codi a’u gostwng i gyd.

Dyma restr gyflawn o’r hyn y byddwch yn dod o hyd iddo yn Sense De Cymru:

  • Tair ystafell weithgareddau fawr
  • Ystafelloedd cyfarfod
  • Offer chwarae meddal
  • Dwy ystafell ymolchi gwbl hygyrch
  • Dwy ystafell synhwyraidd fawr
  • Ardaloedd sy’n ymroddedig i les ac ymlacio
  • Cegin addysgu
  • Gardd synhwyraidd

Mae ein hyb yng Nghaerffili yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae gennym doiledau ac ystafelloedd newid cwbl hygyrch gyda system teclyn codi tracio, teclyn codi symudol, a digon o le i chi a dau aelod o staff.