Caerffili, Bwrdeistref Sirol Caerffili

Available in:

Mae ein hyb Sense Caerffili wedi bod wrth galon Caerffili ers 2015. Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau cymhleth ledled de Cymru i ddysgu sgiliau newydd, cadw’n iach a gwneud ffrindiau.

P’un a ydych yn dod o Gaerffili neu rywle arall yn ne Cymru, byddem wrth ein bodd yn eich gweld!

Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau dydd yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau. Mae’r ffocws bob amser ar eich helpu i feithrin sgiliau newydd, hyder a chyfathrebu.

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • Creu ac arddangos celf a chrefft.
 • Perfformiadau cerddorol a theatrig.
 • Ffitrwydd.
 • Dosbarthiadau sgiliau coginio a mwynhau bwyd.
 • Defnyddio cyfrifiaduron ar gyfer dysgu a hwyl.
 • Profiadau synhwyraidd trwy gerddoriaeth a chyffyrddiad.
 • Profiadau maldod.

Yn ogystal â’r gwasanaethau sydd ar gael yn ein hyb yng Nghaerffili, rydym yn trefnu teithiau o’r hyb i’r gymuned leol. Gallai hyn olygu mynd i’r pwll nofio, siopau neu barciau.

Weithiau rydym hefyd yn trefnu teithiau ychydig ymhellach i ffwrdd, i leoedd fel ffermydd neu ganolfannau gweithgareddau. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl ag anableddau cymhleth gael profiadau newydd cyffrous, tra gall eu gofalwyr hefyd gael seibiant byr.

Darganfod mwy am wasanaethau Sense ar draws gogledd a de Cymru.

Beth sydd yn yr adeilad?

Mae ein hyb Sense yng Nghaerffili wedi’i gynllunio i fod yn fan lle gall pawb ddysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp.

Mae yno:

 • Ardaloedd amlbwrpas lle rydym yn cynnal digwyddiadau a gemau, gyda byrddau gwyn electronig a digon o le i symud o gwmpas.
 • Ardal lolfa, sy’n noddfa dawel ar gyfer amser unigol neu weithgareddau grŵp ymlaciol.
 • Dwy ystafell synhwyraidd fawr.
 • Cegin addysgu gwbl hygyrch gyda hobiau coginio anwytho, sinc golchi llestri ac arwynebau y gellir eu codi a’u gostwng i gyd.
 • Tair ystafell weithgareddau fawr.
 • Ystafelloedd cyfarfod.
 • Offer chwarae meddal.
 • Dwy ystafell ymolchi gwbl hygyrch.
 • Gardd synhwyraidd.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae ein hyb yng Nghaerffili yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae gennym doiledau ac ystafelloedd newid cwbl hygyrch gyda system teclyn codi tracio, teclyn codi symudol, a digon o le i chi a dau aelod o staff.

Ymwelwch â ni yng Nghaerffili

Os yr hoffech gael gwybod mwy am ein gwasanaethau, cysylltwch.

Map